Ciddi Evlilik Sitesi

Türkiyenin en çok tercih edilen ücretsiz evlendirme sitesi Evliler.ORG Evli Sohbet ortamıyla yeni evlilik hayalleri kuran çifte örnek oluyor. Evliler Sohbet ağına bağlanarak sizde hayatınıza anlam katacak bay ve bayan adayı hemen bulabilirsiniz.
Play Store App Store

Sohbet Girişi

* Şifreniz yoksa boş bırakın.

Masaüstü üzerinden Sohbete bağlanmak için mirc indir.

Evlilik Hakkında Detaylı bilgi - Evliler Mutlular - Evli Sohbet Odaları | Ciddi Arkadaşlık


Evlilik Hakkında Detaylı bilgi

Merhaba Ziyaretçi bu yazıda Evlilik hakkında detaylı bir bilgi birikimini okuyor olacaksın. Evlilik için sorulabilecek bir çok sorunun cevabını Evliler sitemizde bulacaksınız. Evlilik nedir? Evlilik tarihi? Evlilik türleri? Evlilik kanunları ve yasaları hakkında bir çok bilgiyi detaylıca araştırıyoruz. Sırasıyla soru cevap şeklinde Evlilik hakkındaki detaylı bilgiye bakalım.

#Evlilik nedir?

Evlilik nedir Wiki: 

Evlilik, iki veya daha fazla kişinin, dini, hukuki veya toplumsal kanun veya törelerin uygun gördüğü şekilde bir araya gelmesidir. Ülke veya toplum kanunları belli kısıtlamalarla eşlere birbirleri üzerinde cinsiyet monopolü, birbirinin emeği, geliri ve mal varlığı üzerinde sahiplik, birbirinin çocukları üzerinde velayet gibi haklar ve sorumluluklar verir.

Evlilik aile biriminin ilk adımıdır. Evlilik ciddi bir yerdir. 

Evlilik bir imzadan ibaret değildir. Yeni bir aile kurmak ve yeni bir hayat tarzı oluşturmaktır. Evlilik, uzaktan bakıldığında anlaşılamayan, içeriden bakıldığında anlatılamayan bir durum olsa da evliliğin ne olduğunu bilmek, detaylarını keşfetmek, sırlarını çözmek; evlenecek olan çiftler için yol gösterici, evliler içinse cevapsız kalmış soruların aydınlatılması bakımından bir fırsattır. – Hürriyet – Aile

Evlilik Tarihçesi Wiki 

10. yüzyıla kadar Roma’da evlenme işlerinde yasama ve yargılama yetkileri devlete aitti. Bununla birlikte, Hristiyan Kilisesi, kuruluşundan itibaren, kendi mensuplarının evlenmelerinde uyulması gerekli bazı özel emirler ve yasaklar getirmişti; bunlara karşı gelen dini cezalara çarptırılır, en önemlisi de aforoz edilirdi. Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra siyasi otoritesinin ortadan kalkması, Kilise’nin bu yasama ve yargılama yetkilerini yavaş yavaş benimsemesine yol açtı. 10. yüzyıldan itibaren birçok Avrupa krallığı Şarlman’ı örnek alarak kilise-devlet ikilisinin yan yana simbiyoz gelişmesini tercih etmiş ve kayıtları zaten her yerde bulunan ve zaten eğitimli kilise rahipleri tutmuştur. Kilisenin özellikle akraba evliliğine aşırı dini kısıtlamalar koyması sebebiyle bölünerek miras kalan küçük tarlaların genellikle kiliseye hibe edilmes,i kilisenin aşırı zenginleşmesine sebep olmuş, bu da devleti rahatsız etmeye başlamıştı. Kilise reformu ertesi yeniden güçlenen krallıklar, mülk işinde olduğu gibi evlenme konusunda da kilisenin yetkilerini kısıtladı. Bu süreç Batı’da 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar sürdü. Günümüzde de din ve devlet işlerinin genelde birbirinden ayrılması ile evlenme töreninin hala kilisede yapılması revaçta olsa bile, akitlerinin belediyelere bırakılmasıyla son buldu.

Evlenmenin hukuki ve dini esasları zamanla çok değişmiştir: kan akrabalığıyla ilgili yasaklar her yerde geçerli olmadığı gibi bazı halkların egzogamik (aile veya kabile dışından evlenme) kanunları son derece karmaşıktır; bir kural haline gelen tek kişiyle evliliğin, çok kişiyle evliliği ortadan kaldırması uzun sürdü. Bazı toplumlarda nişanlı, karısını, ailesinden başlık parası ile ister, bazı yerlerde ise kocaya bir hediye veya drahoma verilir. Nişanlı, damat olarak kabulünden önce müstakbel kayınbaba ve kayınvalidesinin evinde bir süre hizmet etmek zorunda kalabilir.

Evlilik nedir

Toplumun hayat tarzı, gelenekleri, kültürü, erkek-kadın nüfus oranı, ekonomik ihtiyaç ve imkân, sosyal statü, bölgesel şartlar gibi dış faktörlerle de yakından ilgili olan çok evlilik insanlık tarihinde yaygın bir geçmişe sahip bulunmaktadır. Eski Bâbil ve Mısır’da yaşayanlardan Atinalılar’a, Hintliler’e, İranlılar’a, Türkler’e, Slavlar’a, Cermenler’e ve Anglosaksonlar’a varıncaya kadar birçok millet ve toplumda çok evliliğin uygulama alanı bulduğu bilinmektedir. Hammurabi kanunlarında belirli şartlarla ikinci evliliğin meşrû kabul edildiği görülür. Arkeolojik kazılardaki bulgulardan, Anadolu’da da bazı durumlarda çok evliliğin uygulandığı anlaşılmaktadır. Brahmanizm ve Zerdüştîlik gibi Doğu dinlerinde çok evlilik meşrû kabul edilmiştir.

Hemen Sohbete bağlanarak Evliler Sohbetin tadını çıkarabilirsiniz. Evlilik sohbetleri için Evliler.ORG

Sohbet


Yazar: Evliler-Team

Görüntüleme: 270 defa

Kategori: Bilgi

Yayınlanma Tarihi: 05 Haziran 2021

2 Yorumlar
Evliler-Team

1980 basımı Ethnographic Atlas kitabının listelediği 1,231 toplumdan, 186'sının tek eşli, 453'ünün nadiren polijinik, 588'inin sıkça polijinik ve 4'ünün poliandrik toplumlar olduğunu ortaya koymuştur.[1] Poliandri sadece Himalayalarda bulunan dağ toplumlarında gözlemlenmiştir. Tek eşlilik Ana madde: Tek eşlilik Monogami olarak da bilinen tek eşlilik, bir kişinin hayatı boyunca ya da belirli bir zaman süresince tek bir eşe sahip olması durumudur. Antropolog Jack Goody'nin araştırmalarına göre monogami ve çeyiz hazırlama, pulluk ile tarım yapma ile yüksek oranda bağlantılıdır ve bu bağlantı İrlanda'dan Japonya'ya kadar Avrasya'daki pek çok toplumda gözlemlenir. Buna karşın çapa ile tarım yapan Sahra Altı Afrika toplumlarında başlık parası ve poligami yaygındır.[2] Ayrıca bir toplumun büyüklüğü, o toplumda insan ahlakının tanrılara atfedilmesi ve toplumdaki monogami yaygınlığı arasında da istatistiksel bağlantı bulunmaktadır[3] Çok eşilik Ana madde: Çok eşlilik Çok eşlilik veya poligami, bir kimsenin aynı esnada birden fazla kişiyle evli ya da birlikte olmasıdır.[4] Terim çok karılılık (polijini), çok kocalılık (poliandri) ve grup evliliği durumlarını kapsamaktadır.[5] Polijini Ana madde: Polijini Küresel insan genetik çeşitliliği üzerine yürütülmüş bir moleküler genetik çalışmaya göre, insanlar yerleşik hayata ve tarıma geçmeden önce çok karılı olarak yaşamaktaydı. Bu geçiş Avrasya'da 10.000 ile 5.000 yıl önce, Amerikalar ve Afrika'da ise daha sonra meydana gelmiştir.[6] Yukarıda belirtldiği üzere antropolog Jack Goody'nin araştırmaları, çapa ile tarım yapan Sahra Altı Afrika toplumlarında başlık parası ve poligaminin yaygın olduğunu ortaya koymuştur.[2] Daha sonraki karşılaştırmalı araştırmalar, bir toplumda pulluk kullanımının çok veya tek eşliliği belirleyen en önemli faktörü oluşturduğunu, savaşlarda yüksek erkek ölüm oranı (devletsiz toplumlarda) ve hastalıklar (devletli toplumlarda) da az miktarda etki gösterdiğini bulmuştur.[7] Poliandri Ana madde: Poliandri Poliandri, nadir görülen bir evlilik yapısıdır. En sık görüldüğü Himalaya Dağları'nda poliandri arazi azlığı ile bağdaşlaştırılmıştır. Bu bölgede gözlemlenen evliliklerde bir ailede yer alan tüm erkek kardeşler bir kadın ile evlendirilmektedir. Bu sayede arazinin paylaştırılmasından kaçınılmaktadır.[8] Himalayalar dışında da poliandriye izin veren toplumlar keşfedilmiş, bu bölgelerde gelenek bir çocuğun birden fazla babaya sahip olabileceği inancı ile ilişkilendirilmiştir.[9]


Serap Tıp teknisyeni

evli kadınların beklediği ilgi tam olarak nedir açıklayabilirmisiniz? neler dah


Cevap bırakın